เนื้อเพลง ตัดใจ – GENE KASIDIT (จีน กษิดิศ)

โพสเมื่อ: |

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงตัดใจ (IRREVERSIBLE) – GENE KASIDIT (จีน กษิดิศ)ตัดใจ - GENE KASIDIT (จีน กษิดิศ)
เธอคงจะลืมวันที่ฉันร้องไห้อารมณ์ที่
เศร้าจับใจแต่มาวันนึงเธอจะย้อนมา
ใหม่เธอกำลังคิดอะไร

หยุดคิดเรื่อง
ของเราทุกอย่างคงไม่มีทางเหมือน
เก่าแค่อยากลืมเรื่องราวชีวิตดีดียังมี
อยู่เธอคงเข้าใจ

ตัดใจปล่อยมันไปเถอะ
ยิ่งเจอก็ยิ่งช้ำหยุดตรงนั้นให้ฉันได้ลืม
เรื่องเก่าวันที่รักเธอเป็นได้แค่เรื่องรา­ว
จบลงแล้วในทุกทุกอย่างมีแต่ฉันที่ต้อง
เสียใจ

ถ้าวันดีดีเดินย้อนมาได้ฉันคง
ไม่คิดอะไรแต่ความเป็นจริงเธอก็รู้
ไม่ได้ฉันคงไม่ย้อนกลับไป

หยุดคิด
เรื่องของเราทุกอย่างคงไม่มีทาง
เหมือนเก่าแค่อยากลืมเรื่องราวชีวิต
ดีดียังมีอยู่เธอคงเข้าใจ

ตัดใจปล่อย
มันไปเถอะยิ่งเจอก็ยิ่งช้ำหยุดตรงนั้น
ให้ฉันได้ลืมเรื่องเก่าวันที่รักเธอเป็นได­้
แค่เรื่องราวจบลงแล้วในทุกทุกอย่าง
มีแต่ฉันที่ต้องเสียใจ

ทุกวันยังเสียใจ
เธอต้องการอะไรพอแล้ว

รักของเราจบแล้ว

ตัดใจปล่อยมันไปเถอะยิ่งเจอก็ยิ่งช้ำ
หยุดตรงนั้นให้ฉันได้ลืมเรื่องเก่าวันที่
รักเธอเป็นได้แค่เรื่องราวจบลงแล้ว
ในทุกทุกอย่างมีแต่ฉันที่ต้องเสียใจ

อยากที่จะไปวันที่ไปเธอก็ไปเธอก็ไป
เธอต้องการแบบนั้นอยากจะกลับมา
ให้ฉันลืมเธอก็มาเธอก็มาคงไม่มีวัน
นั้น

ตัดใจปล่อยมันไปเถอะตัดใจ
ปล่อยมันไปซะตัดใจปล่อยมันเสียที

จบลงแล้วในทุกทุกอย่าง
มีแต่ฉันที่ต้องเสียใจ

| Availlable on iTunes
Available on iTunes

Official MV ตัดใจ – GENE KASIDIT (จีน กษิดิศ)


(รูปโปรโมท ปกอัลบั้ม ปกซิงเกิ้ล ปกซีดี ปกเพลง ตัดใจ – GENE KASIDIT (จีน กษิดิศ))

แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook