ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเตือนแล้วนะ (Love Warning) – Third KAMIKAZE เติร์ด ภาสกร...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงแอบรัก (Hidden Love) – Third เติร์ด, Marc มาร์ค MARC:...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงขอใช้คำว่ารัก (Just one word) – เติร์ด Third KAMIKAZE...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคำถาม (Ost.สามเรา) – Third เติร์ด ภาสกร...