ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงรักสามเรา (Trilogy) – หวาย waii ขนมจีน กวิน...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงความเจ็บไม่มีเสียง (Silence) – ขนมจีน เพราะทำอ่อนแอไม่เป็น...