ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงถึงเวลา… (Wake) – Lomosonic โลโมโซนิค .. .. .. .. วันที่ตัวฉันจะตื่น...