ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงแค่ได้รัก – โก๊ะ นิพนธ์ (เพลงประกอบละคร...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง3 ข้อ (THREE) – โก๊ะ นิพนธ์ ข้อที่ 1 เธอถามทุกทีที่เจอ...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงตัดพ้อ – โก๊ะ นิพนธ์ (Koh Niphon) ขอโทษ ที่ฉันบอกเธอว่ารักซ้ำซ้ำ เธอว่าไม่ต้องตอกและย้ำ...