มันต้องถอน – ปอยฝ้าย มาลัยพร

อัพเดทล่าสุดวันที่

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงมันต้องถอน – ปอยฝ้าย มาลัยพรมันต้องถอน ปอยฝ้าย มาลัยพร
งึก งึก งัก งัก มันเป็น งึก งึก งัก งัก งึก งึก งัก งัก
มันเป็น งึก งึก งัก งัก มันเป็นกะอึกกะอัก
มันเป็นจึก จึก จั๊ก จั๊ก มันเป็นอยากได๋จักกั๊ก มันเป็นบ่คึกบ่คัก
ตึ่ม ตึ๋ม ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึ๋ม ตึ่ม ตึ๋ม ตึ่ม ตึ่ม
ตึม ตึม ตึ๋ม ตั๊ม ตัม ตั๊ม ตัม ตั๊ม ตัม ตั๊ม ตัม ตัม ตัม

จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน..

โชงโล่งเซงเลง มันเป็น โซงโลงเซงเลง
โชงโล่งเซงเลง มันเป็น โซงโลงเซงเลง
มันมะโล่งมะเล่ง มันเป็นคือโซ่บ่เค่ง
มันเป็นวิน วิน เซง เซง มันเป็นโอ่งโล่ง
เอ่งเล่ง ตึ่ม ตึ๋ม ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึ๋ม ตึ่ม
ตึ๋ม ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึ๋ม ต๋อม ต่อม
ต้อม ต๊อม ต๋อม ต๋อม ต่อม ต๋อม ต๋อม
ต่อม ต้อม ต๊อม ต๋อม ต๋อม ต่อม ต๋อม

จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน?..(ถอนอย่างเดียว)

กินเหล้าเมิดคืนมันบ่ซืนบ่แจ่ม มันกะอ๋อมกะแอ๋ม
มันงึก งึก งัก งัก คันได๋มาถอน ละซ่วงวะ ซ่วงวะ
จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน?..(ถอนแล้วจั่งซี่ซ่วง)

มันเป็นสะเม็ก มันเป็น อุ๊ อุ๊ อ๊ะ อ๊ะ
มันเป็น อุ๊ อุ๊ อ๊ะ อ๊ะ คันถอนคือสิซ่วงวะ
จั่งซั่นเอาจั่งซี่ซะ ตึ่ม ตึ๋ม ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม
ตึ๋ม ตึ่ม ตึ๋ม ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึ๋ม
หยอย หย่อย หย๋อย หยอย หยอ่ย หย่อย หยอ่ง

จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน?

โชงโล่งเซงเลง มันเป็น โซงโลงเซงเลง
โชงโล่งเซงเลง มันเป็น โซงโลงเซงเลง
มันมะโล่งมะเล่ง มันเป็นคือโซ่บ่เค่ง
มันเป็นวิน วิน เซง เซง มันเป็นโอ่งโล่ง
เอ่งเล่ง ตึ่ม ตึ๋ม ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึ๋ม ตึ่ม ตึ๋ม
ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึ๋ม ต๋อม ต่อม ต้อม ต๊อม
ต๋อม ต๋อม ต่อม ต๋อม ต๋อม ต่อม
ต้อม ต๊อม ต๋อม ต๋อม ต่อม ต๋อม

จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน?..(ถอนอย่างเดียว)

กินเหล้าเมิดคืนมันบ่ซืนบ่แจ่ม มันกะอ๋อมกะแอ๋ม
มันงึก งึก งัก งัก คันได๋มาถอน ละซ่วงวะ ซ่วงวะ

จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน?..(ถอนแล้วจั่งซี่ซ่วง)

มันเป็นสะเม็ก มันเป็น อุ๊ อุ๊ อ๊ะ อ๊ะ
มันเป็น อุ๊ อุ๊ อ๊ะ อ๊ะ คันถอนคือสิซ่วงวะ
จั่งซั่นเอาจั่งซี่ซะ ตึ่ม ตึ๋ม ตึ่ม ตึ่ม ตึม
ตึม ตึ๋ม ตึ่ม ตึ๋ม ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึ๋ม
หยอย หย่อย หย๋อย หยอย หยอ่ย หย่อย หยอ่ง
จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน?(ถอนได๋เนี่ยะ บ่แมนฝังได๋)

มันต้องถอน ปอยฝ้าย มาลัยพร
(รูปภาพ ปกอัลบั้ม ปกซิงเกิ้ล ปกซีดี เพลง มันต้องถอน – ปอยฝ้าย มาลัยพร)

10 Comments so far. Feel free to join this conversation.

 1. vovviiz มิถุนายน 4, 2009 ที่ 7:01 pm -

  เพลงตลก แต่ไม่ชอบเล้ยยย -w-

 2. แน็ท มิถุนายน 5, 2009 ที่ 7:03 pm -

  หนุกดีค่ะ

 3. เม มิถุนายน 12, 2009 ที่ 3:58 pm -

  เพราะดีจัง

 4. แสบสิงห์ขอน มิถุนายน 13, 2009 ที่ 10:04 am -

  มักหลายๆๆๆๆๆๆๆนะ

 5. อ้อม มิถุนายน 13, 2009 ที่ 3:40 pm -

  หนุกมาก

 6. แอน มิถุนายน 15, 2009 ที่ 1:33 pm -

  เพลงดังมากแถวนคร

 7. เอิน มิถุนายน 17, 2009 ที่ 9:18 am -

  หม่วนอีหลี มักแฮงๆๆๆๆๆๆๆ

 8. ภัทราวดี ขอมีกลาง มิถุนายน 28, 2009 ที่ 1:10 pm -

  ชอบมากเลยจ้า

 9. nan มิถุนายน 28, 2009 ที่ 3:12 pm -

  เพลงมันส์ดี

 10. ใบเฟินร์ สิงหาคม 15, 2009 ที่ 7:33 pm -

  fern

แสดงความคิดเห็น